FLOWLEZ
Noumena - Death Walks With Me (2013)
пісня

The Storm

альбом
музикант
жанри
мова
рік


Прослухайте пісню Noumena - The Storm онлайн


  • Noumena - The Storm


Пісенна лірика Noumena - The Storm


Morning dew reflects the light through windowpane
In a while the time goes on and all will decay
First rays of sun they speak of agony and gloom
A thought of serenity before impending doom

Gathering forces, marching onwards to the eye of the storm
The signs are beckoning towards the moment of reckoning
In the eye of the storm that is gathering in horizon

Roaring sound of thunder wakes us from our silent sleep
Rotten harvest of destruction solemnly we reap
Earth will burst and tear apart and buildings will burn
Everything that's left behind, will we forever yearn?

Gathering forces, marching onwards to the eye of the storm
The signs are beckoning towards the moment of reckoning
In the eye of the storm that is gathering in horizon

Marching on to the eye of the storm
The storm that wakes us from the sleep

Now that life has ceased, what is the point of being sad?
Soon enough we'll forget everything we had
In moment of uncertainty there's one thing we know
The constructs will decay and seeds of life will grow

Gathering forces, marching onwards to the eye of the storm
The signs are beckoning towards the moment of reckoning
In the eye of the storm that is gathering in horizon

Marching on to the eye of the storm
The storm that wakes us from the sleep

Переклад пісні Noumena - The Storm на українську мову


Ранкова роса відбиває світло через скло

Через деякий час пройде час і все занепаде
Перші промені сонця вони говорять про агонію та похмурість Думка про безтурботність перед наступаючою долею

Збираючи сили, йдуть до очей шторму
Знаки манять до моменту розрахунку
В очах бурі, яка збирається на горизонті

Рвучий звук грому пробуджує нас від мовчазного сну
Гнилий урожай знищення урочисто збираємо
Земля лопне і розірветься, а будівлі згорять
Все, що залишилося позаду, чи будемо ми назавжди прагнути?

Збираючи сили, йдуть до очей шторму
Знаки манять до моменту розрахунку
В очах бурі, яка збирається на горизонті

Марш на очі шторму
Буря, яка нас будить від сну

Тепер, коли життя припинилося, який сенс сумувати?
Незабаром ми забудемо все, що ми мали
У момент невизначеності є одне, що ми знаємо
Конструкції занепадуть, і насіння життя виросте

Збираючи сили, йдуть до очей шторму
Знаки манять до моменту розрахунку
В очах бурі, яка збирається на горизонті

Марш на очі шторму
Буря, яка нас будить від сну


Музичний відеокліп Noumena - The Storm дивитись онлайн  • Noumena - The Storm

Популярні пісні Noumena