FLOWLEZ
Murs - ....The End Of The Beginning (2003)
пісня

Transitionz Az A Ridah

альбом
музикант
жанри
мова
рік


Прослухайте пісню Murs - Transitionz Az A Ridah онлайн


  • Murs - Transitionz Az A Ridah


Пісенна лірика Murs - Transitionz Az A Ridah


(Imitating 2Pac)
I won't deny ya, I'm a straight ridah
You don't wanna fuck wit me!

(Murs - talking)
Me, personally, I shop illegally
All you ladies out there c'mon, cause whatever, don't front!
Y'know you them like them ridahz! (SHOW YO LOVE!)

(Murs)
(Give it up) Now I heard that heaven is a half pipe
Well, that's only half-right
You'll have to skate vert to find your heaven on this earth
You could skate a parking lot and see it all for what it's worth
Heelflip - 12 stairs, and still receive your share
Hardware to the wood, no risers at all
On the low life skating before the blegals got involved
Now they got, platinum chains to match they rangs
Understand I'm not hatin', I'm just sayin' that is strange -
That Hosoi's locked up, Tony Hawk's got a game
Although, everything's changed, I still love it the same
Sixteen years later, still doin' my thang
This go out to all my ridahz who, don't gang bang

It used to be so fun, we rode from cops at the spots
Makin' magic, weekend havoc in yo' local parking lots
Now let's RIDE (Fo' them 15-stair, no slides)
Let's RIDE (For the homeys pullin airs backside)
Let's RIDE (Ol' skool, Dogtown, Bert Slide)
Let's RIDE (For every time you bailed, but got back up and tried)

Now I first startin skatin back in 1986 (WHOO!)
And I still can't land a motherfuckin kick flip (I know that)
I just like to ride, kick turn, carve the bowl
And my most impressive flatland trick? Ollie the road
Though I'm not outta control, it's good for my soul
To go out and test my limits - no coach, no scrimmage
One of the few sports in life that promotes independence
So this is my ode, to everyone who roll
Two trucks and four wheels, those who ride everyday
To develop more skills, and there sure ain't thang in pain
Seven plaza woodgrain, do the same trick for weeks
Till it drives you insane (Ah-RGH!)
But when you land that trick, it's spiritual bliss (Hummmmmm...)
When the vinyl meets the asphalt
Attempted it for weeks, you've been workin yo' ASS OFF!
And it's not about a girl, or some props for your boys
You do it fo' yourself and that sense of inner joy

Now you could ride for fun, flow, am, or pro (shit, I'm a pro)
It's like underground rap - it's not about dat dough!
Although it is nice to make loot at what you love
Said by me and James Craig (Whaddup?) talkin' life over grub
Or me and G-Mo's hosted outside the club
And if they don't let you wear yo' skate shoes, then FUCK them scrubs!
Look, I don't play ball or, organized sports
Catch me at the skate park, in some boarder-type shorts
It's a quarter pipe sport, skate is sorta like H.O.R.S.E.
And we don't fear pain, it's a door to life source
And we could make our own fun, we don't, gotta find a court
It's as plain as this, we could skate a drainage ditch!
Ride with the homeys, pull the insane and shit
That'll never get filled, but still it makes you feel
Like a hundred thousand dollas when you hear yo' boys holla (WHOOO!)
And this is dedicated to my skateboard scholars

It used to be so fun, we rode from cops at the spots
Makin' magic, weekend havoc in yo local parking lots
Now let's RIDE!

Now on the real know', we'll take a moment
To say, "Rest In Peace" to all ya favorite skate spots...
Like E.M.B... Lovepark...
Moment of silence...
Rest in peace, Kenan Milton...
Keep ridin'...

Переклад пісні Murs - Transitionz Az A Ridah на українську мову


(Імітуючи 2Pac)
Я не заперечу тебе, я прямий рида
Ви не хочете ебать мене з розумом!

(Мурс - розмовляє)
Мене особисто я купую нелегально Все, що ви, пані, хочете, будь-що, не спередуйтесь!
Ви знаєте, що ви їх, як вони, ridahz! (ПОКАЖИ ЛЮБИТЬ!)

(Мурс)
(Відмовтеся) Тепер я почув, що небо - це напівтруба Ну, це лише напівправо Вам доведеться кататись на ковзанах, щоб знайти своє небо на цій землі
Ви можете кататися на парковці та бачити все на те, чого воно коштує Heelflip - 12 сходів, і все одно отримаєте свою частку
Обладнання для деревини, взагалі немає стояків
На низькому життєвому катанні до того, як блеґали вплутувались
Тепер вони отримали платинові ланцюги, щоб вони відповідали Зрозумій, що я не ненавиджу, я просто кажу, що це дивно -
Що Хосей заперто, Тоні Хоук отримав гру Хоча, все змінилося, я все одно люблю це те саме
Шістнадцять років потому, все ще роблю мою танга Це виходить на всіх моїх ridahz, які, не бандити,

Раніше було так весело, ми їхали від копів на місцях
Чарівна макіяж, хаос у вихідні на місцевих паркінгах
Тепер давайте РІДНО (для них 15 сходів, без слайдів)
ВИДАДИМО (для домашніх людей тягне повітря назад) Поїдемо (Ol 'skool, Dogtown, Bert Slide)
Давайте РЕЙДИ (Щоразу, коли ви заручилися, але повернулися і спробували)

Зараз я вперше починаю скатин ще в 1986 році (WHOO!)
І я досі не можу приземлитись, як я знаю це) Мені просто подобається їздити, бити по черзі, вирізати миску І мій найбільш вражаючий рівнинний трюк? Оллі дорога
Хоча я не перебуваю поза контролем, це добре для моєї душі
Вийти і перевірити свої межі - ні тренер, ні суперечки
Один з небагатьох видів спорту в житті, який сприяє незалежності
Тож це моя ода для всіх, хто котить Два вантажівки та чотири колеса, ті, хто їздить щодня
Розвивати більше навичок, і впевнений, що не болить

Сім деревних плодів, які виконують ту саму хитрість протягом тижнів Поки це не зводить з розуму (Ah-RGH!) Але коли ви приземлите цей трюк, це духовне блаженство (Hummmmmm ...)
Коли вініл зустрічається з асфальтом
Спроби цього тижнями, ви працювали в роботі "ASS OFF!
І справа не в дівчині, ані в реквізиті для ваших хлопців Ти робиш це для себе і відчуття внутрішньої радості

Тепер ви могли покататися на розвагу, потік, я або про (лайно, я професіонал)
Це як підземний реп - справа не в даті тіста!
Хоча приємно робити бабло на те, що ти любиш Сказаний мною та Джеймсом Крейгом (Whaddup?), Що розмовляють про життя через груби
Або я та G-Mo приймали біля клубу
А якщо вони не дозволять вам носити катання на ковзанах, тоді ТРЕБАЙТЕ їх скраби!
Подивіться, я не граю в м'яч або в організовані види спорту Ловіть мене в скейт-парку, в деяких шортах типу «бордер» Це спорт з чверті труб, скейт - це така собі форма, як H.O.R.S.E.
І ми не боїмося болю, це двері до джерела життя І ми могли б зробити своє задоволення, ми цього не маємо, треба знайти суд Як це просто, ми могли б кататись з дренажною канавою!
Їдьте з домашніми, тягніть божевілля і лайно
Це ніколи не заповниться, але все-таки змушує вас відчувати себе
Як і сто тисяч доларів, коли чуєш, як хлопці холла (ВОГО!) І це присвячено моїм вченим скейтборду

Раніше було так весело, ми їхали від копів на місцях
Магія Макіна, хаос у вихідні на місцевих паркінгах
Тепер ПОДАЙТЕ!

Тепер по справжньому відомості », ми скористаємось миттю
Сказати, "Будь у спокої" всім улюбленим ковзанам ...
Як Е.М.Б ... Лавпарк ...
Момент мовчання ...
Спочивай у спокої, Кенан Мілтон ...
Продовжуй ...


Музичний відеокліп Murs - Transitionz Az A Ridah дивитись онлайн  • Murs - Transitionz Az A Ridah

Популярні пісні Murs