FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
пісня

Yesh Bi Od Ko'Ach

альбом
музикант
жанри
рік


Прослухайте пісню The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach онлайн


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Пісенна лірика The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Переклад пісні The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach на українську мову


Ієш бі од коач ачшав
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Гіне шув
Zeh atah shenoge'a
Атах shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Ієш бі од коач ачшав
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Вегальовський мітрап
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Вешув

Zeh atah shenoge'a ...


Музичний відеокліп The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach дивитись онлайн  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Популярні пісні The Idan Raichel Project