FLOWLEZ

Thông tin cookie

Cookie là một đoạn văn bản nhỏ được chuyển đến trình duyệt từ trang web bạn đã truy cập. Nó giúp trang web ghi nhớ thông tin về bạn, ví dụ, bạn muốn xem ngôn ngữ nào. Điều này sẽ hữu ích trong lần tiếp theo bạn truy cập cùng một trang web. Nhờ cookie, các trang web duyệt web trở nên thuận tiện hơn nhiều.

Cookies được sử dụng cho nhiều mục đích. Ví dụ: họ cho phép bạn lưu cài đặt Tìm kiếm an toàn, hiển thị quảng cáo hữu ích, đếm số lượt truy cập trang và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Chúng ta sử dụng cookie gì?

Các cookie mà chúng tôi sử dụng cho phép chúng tôi nhận ra những người truy cập trang web nhiều lần, vì vậy họ không cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu mỗi lần.

Thay đổi cài đặt cookie

Một số người dùng thích chặn cookie, vì vậy hầu hết các trình duyệt hiện đại đều cung cấp khả năng quản lý chúng. Trong một số trình duyệt, bạn có thể định cấu hình quy tắc làm việc với cookie cho từng trang riêng biệt, cho phép bạn quản lý chính xác hơn quyền riêng tư. Ví dụ: bạn có thể vô hiệu hóa việc chấp nhận cookie từ tất cả các trang web ngoại trừ những trang mà bạn tin tưởng.

Điều gì xảy ra khi cookie bị tắt?

Trong trường hợp cấm lưu hoặc xóa cookie, người dùng không thể truy cập trang của mình.