FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
bài hát

1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) Trực tuyến


  • Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)


Lời bài hát Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)


This is some of the lingua franca of the funk business,
And people come from miles around
With an almost religious devotion
To get on down.

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

What up everybody so glad you're here
It's Coolio wit' the flow back in your ear
This ain't a fantastic voyage but I'm still on a mission
To see if I can get your attention
Now I wants to drop some information
Just a little additive to your education
I live my life by the code of the funk
600 watt amps, 18's in the trunk
When I'm on the street, you gotta feel my beat, so
Throw your hands up if you're down with the C
Double O, L, I, O with the flow
I'm lookin' for the party, so let a nigga know
1, 2, 3, it's like A-B-C
If hip hop didn't pay, I'd rap for free
Slide, slide, but that's the past
I got sumpin' brand new for that ass

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

If you got beef, then nigga eat a porkchop
Once I get it goin', you know it don't stop
I brake like antilocks, panties drop,
From hood to hood, block to block
Help, I need somebody
To get it goin' on in this party
Baby you can do it, take your time do it right,
We can drink some yak and do it all damn night
My name ain't Wonder, but I'll rock your world
Get more bounce than a Jheri curl
Too many looky loos be lookin' for clues
There's a party goin' on, now whatcha gonna do, so
Grab your partner, do-si-do,
If you don't know who it is, it's Coolio,
Slide, slide, but that's the past,
I got sumpin' brand new for that ass

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

Push, push, in the bush
But don't step on no toes 'cause you might get smushed
It's the brother from around the way
And what I say I been comin' on three like Dr. Dre
Comin' at 'em with a pattern an' a fresh pair of atoms
I hope you don't trip 'cause I don't want to have to get 'em
So move your body baby, drive the homeys crazy,
The way you shake that ass, it always amaze me
Ain't no party like a west coast party
'Cause a west coast party don't stop
So when you see a young nigga
In a Chevy hittin' switches, then you gotta give a nigga his props
I got size in my rise and the motion for your ocean
Coolio got the potion to kick the party open
Slide, slide, but that's the past
I got sumpin' brand new for that ass.

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

1, 2, 3, 4, get your woman on the floor
Gotta Gotta get up to get down
Gotta Gotta get up to get down

Dịch bài hát Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) sang tiếng việt


Đây là một số ngôn ngữ chung của kinh doanh funk,
Và những người đến từ dặm xung quanh
Với sự sùng kính gần như tôn giáo
Để xuống.

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

Mọi người rất vui vì bạn ở đây
Đó là Coolio với dòng chảy vào tai bạn
Đây không phải là một chuyến đi tuyệt vời nhưng tôi vẫn đang trong một nhiệm vụ
Để xem tôi có thể thu hút sự chú ý của bạn không Bây giờ tôi muốn bỏ một số thông tin
Chỉ cần một chút phụ gia cho giáo dục của bạn
Tôi sống cuộc sống của mình bằng mã của funk
Ampe 600 watt, 18 giây trong thân cây
Khi tôi đang trên đường, bạn phải cảm nhận được nhịp của tôi, vì vậy
Giơ tay lên nếu bạn thất vọng với C
Nhân đôi O, L, I, O với luồng
Tôi đang tham gia bữa tiệc, vì vậy hãy cho một người nigga biết
1, 2, 3, nó giống như A-B-C
Nếu hip hop không trả tiền, tôi sẽ rap miễn phí
Trượt, trượt, nhưng đó là quá khứ
Tôi có sumpin 'hoàn toàn mới cho ass đó

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

Nếu bạn có thịt bò, sau đó nigga ăn thịt lợn
Khi tôi hiểu rồi, bạn sẽ biết nó không dừng lại
Tôi phanh như antilocks, quần lót thả,
Từ mui xe đến mui xe, chặn để chặn
Giúp tôi với, tôi cần ai đó
Để có được nó trong bữa tiệc này
Em yêu, bạn có thể làm được, hãy dành thời gian cho việc đó,
Chúng ta có thể uống một số yak và làm tất cả các đêm chết tiệt
Tên tôi không phải là Wonder, nhưng tôi sẽ khuấy động thế giới của bạn
Nhận được nhiều hơn so với một curl Jheri
Quá nhiều sự lỏng lẻo trông có vẻ là tìm kiếm manh mối
Có một bữa tiệc đang diễn ra, bây giờ whatcha sẽ làm gì, vì vậy
Lấy đối tác của bạn, do-si-do,
Nếu bạn không biết đó là ai, thì đó là Coolio,
Trượt, trượt, nhưng đó là quá khứ,
Tôi có sumpin 'hoàn toàn mới cho ass đó

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

Đẩy, đẩy, trong bụi cây
Nhưng đừng giẫm lên chân vì bạn có thể bị nhòe
Đó là người anh em từ khắp nơi
Và những gì tôi nói tôi đã tham gia vào ba người như Tiến sĩ Dre
Comin 'at' em với một mẫu 'một cặp nguyên tử mới
Tôi hy vọng bạn không bị vấp ngã vì tôi không muốn phải nhận 'em
Vì vậy, di chuyển cơ thể em bé của bạn, lái xe điên cuồng,
Cách bạn lắc mông đó, nó luôn làm tôi ngạc nhiên
Không có bữa tiệc nào như bữa tiệc ở bờ tây
Vì một bữa tiệc ở bờ tây không dừng lại
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy một nigga trẻ
Trong một thiết bị chuyển mạch của Chevy hittin, sau đó bạn phải đưa cho nigga đạo cụ của mình
Tôi đã tăng kích thước và sự chuyển động cho đại dương của bạn
Coolio có lọ thuốc để mở tiệc Trượt, trượt, nhưng đó là quá khứ
Tôi đã nhận được thương hiệu mới cho ass đó.

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống

1, 2, 3, 4, đưa người phụ nữ của bạn lên sàn
Phải gotta dậy để xuống
Phải gotta dậy để xuống


Video clip ca nhạc Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) xem trực tuyến  • Coolio - 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)

Những bài hát được ưa chuộng Coolio