FLOWLEZ
Graeme Allwright - Le Trimardeur (1965)
bài hát

Billy Boy

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Graeme Allwright - Billy Boy Trực tuyến


  • Graeme Allwright - Billy Boy


Lời bài hát Graeme Allwright - Billy Boy


Oh dis-moi d'où viens-tu Billy Boy, Billy Boy?
Oh dis-moi d'où viens-tu, charmant Billy ?
J'ai trouvé une jolie fille
Elle est la joie de ma vie
Elle est jeune et n'peut pas quitter sa maman.

Dis-moi, a-t-elle dit d'entrer, Billy Boy, Billy Boy?
Dis-moi, a-t-elle dit d'entrer, charmant Billy ?
Oui, elle m'a dit "Entrez donc"
Et j'ai baisé son menton
Elle est jeune et n'peut pas quitter sa maman.

Oh dis-moi quel âge a-t-elle, Billy Boy, Billy Boy?
Oh dis-moi quel âge a-t-elle, charmant Billy ?
Quatre fois sept et trois fois six,
Deux fois neuf, vingt-huit moins dix
Elle est jeune et n'peut pas quitter sa maman.

Sait-elle faire une tarte aux fraises, Billy Boy, Billy Boy?
Sait-elle faire une tarte aux fraises, charmant Billy ?
Elle sait faire une tarte aux fraises
Un jour elle m'en a fait treize
Elle est jeune et n'peut pas quitter sa maman.

Est-ce qu'elle reprise les chaussettes, Billy Boy, Billy Boy ?
Est-ce qu'elle reprise les chaussettes, charmant Billy ?
Oui elle reprise les chaussettes
Après on n'peut pas les mettre
Elle est jeune et n'peut pas quitter sa maman.

Et peut-elle faire autre chose, Billy Boy, Billy Boy?
Et peut-elle faire autre chose, charmant Billy ?
Oui elle peut faire autre chose
Mais le dire, je ne l'ose
Elle est jeune et n'peut pas quitter sa maman

Dịch bài hát Graeme Allwright - Billy Boy sang tiếng việt


Oh nói cho tôi biết bạn đến từ đâu Billy Boy, Billy Boy?
Oh nói cho tôi biết bạn đến từ đâu, Billy đáng yêu?
Tôi tìm thấy một cô gái xinh đẹp
Cô ấy là niềm vui của cuộc sống của tôi
Cô ấy còn trẻ và không thể rời mẹ.

Nói cho tôi biết, cô ấy có nói đi vào không, Billy Boy, Billy Boy?
Nói cho tôi biết, cô ấy có nói đi vào không, Billy đáng yêu?
Có, cô ấy nói "Thôi nào" Và tôi đã hôn cằm anh ấy
Cô ấy còn trẻ và không thể rời mẹ.

Oh cho tôi biết cô ấy bao nhiêu tuổi, Billy Boy, Billy Boy?
Oh nói cho tôi biết cô ấy bao nhiêu tuổi, Billy đáng yêu?
Bốn lần bảy và ba lần sáu,
Hai lần chín, hai mươi tám trừ mười
Cô ấy còn trẻ và không thể rời mẹ.

Cô ấy có thể làm một chiếc bánh dâu tây, Billy Boy, Billy Boy không?
Cô ấy có thể làm một chiếc bánh dâu tây không, Billy đáng yêu? Cô ấy biết làm bánh dâu tây
Một ngày nọ, cô ấy làm tôi mười ba
Cô ấy còn trẻ và không thể rời mẹ.

Cô ấy có lấy lại tất không, Billy Boy, Billy Boy?
Có phải cô ấy đã lấy lại tất, Billy quyến rũ?
Có cô ấy mang vớ trở lại
Sau đó, chúng tôi không thể đưa chúng vào
Cô ấy còn trẻ và không thể rời mẹ.

Và cô ấy có thể làm gì khác không, Billy Boy, Billy Boy?
Và cô ấy có thể làm gì khác không, Billy quyến rũ?
Có cô ấy có thể làm một cái gì đó khác
Nhưng có thể nói, tôi không dám
Cô ấy còn trẻ và không thể rời mẹ


Video clip ca nhạc Graeme Allwright - Billy Boy xem trực tuyến  • Graeme Allwright - Billy Boy

Những bài hát được ưa chuộng Graeme Allwright