FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
bài hát

Bright as the Sun

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Coolio - Bright as the Sun Trực tuyến


  • Coolio - Bright as the Sun


Lời bài hát Coolio - Bright as the Sun


Starlight
Starbright
First star I see tonight
I wish I may
I wish I might
Get this lick I try to hit tonight...

Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me

Everytime I think about it I still can't understand
What night these niggaz think they don't need a plan
'Cause if you don't have a plan, then
Tell me what you got
The old get rich quick scheme
Or bust her ass Broc
Niggaz be punkin' out loc
Dyin' over nothin'
It's the ghetto witchdoctor with another loco potion
Hickory
Dickory
Thievory
Trickory
Povorty
Misory
Pleads to insanoty
Homocide
Rivalry
Garnd theft buglory
Purgory
Emergency surgory
A.P.B.
They lookin' for a G
You ran through a field
Hopped a fence
And climbed a tree
9-1-1
Here they come for him
Nigga wit' a gun
Now your ass is done
Ain't nowhere to hide
Ain't nowhere to run
'Cause the helicopter light's as bright as the sun...

Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Bright as the sun
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Bright as the sun

It seems nowadays
Just to get some respect
Ya gots to roll a Lex and collect a fat check
Or come around the corner on 3 Hobbit
Blockin' up the street
Flossin' back on your keys
An' everybody's sayin' you're the man loc
Never broke
An' high off that pream old smoke
Sippin' in the seat
Rollin' in the ragtop Chevy '63
The p.i.m.p.
On top of the game
But now you're gettin' laid
'Cause that gak weed o' yay is playin' tricks on your brain
You're lookin' for a way out
Before your game play out
'Cause once you game play out
Ya lose all ya' kriz out
Late one night you was rollin' down the block
With a half a pint of yat and the twenty dollar rock
One-time got behind you and they told you to stop
But you kept rollin' 'cause ya said you wasn't broke
Out like a sucka
You dumb mothafucka
Now the chase is on
An' here go the song
How the hell do you think you can run
When the helicopter light's as bright as the sun

Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Bright as the sun
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Bright as the sun

Lockdown since the '80 situation number three, a
Nigga is released from the penitentary
Fools betta recognize
An' visualize
Don't be surprised
Ya betta realize
They gotta plan fo' your ass, a
Cage for the mask, so
If you're rollin' dirty ya then ya betta have a stash
Spot in your whoopty
An' know the whoompty whoofty
When the whoompty whafty is done unto you, see
He don't know the new game
B'cause the new game ain't true game
Well he betta catch her quick
Becuz the old game is runnin'
Nine is his waist
That's the new game loc, 'cause
If you ain't heated then you might get smoked
He was walkin' down the street
Mindin' his business
Just happy to be free
And what do we see?
From the corner of his house
Here come one-time
So off he dashed
Like they set fire to his ass
'Cause if he get caught
It's strike number three
An' this might be his last day on the street
I bet next time you'll listen when I tell ya son
That the helicopter light's as bright as the sun

Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Bright as the sun
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Shinin' down on me
Bright as the sun

Dịch bài hát Coolio - Bright as the Sun sang tiếng việt


Ánh sao Starbright
Ngôi sao đầu tiên tôi thấy tối nay
Tôi ước tôi có thể
Tôi ước tôi có thể
Nhận được cú liếm này tôi cố gắng đánh tối nay ...

Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi

Bất cứ khi nào tôi nghĩ về nó, tôi vẫn không thể hiểu được
Đêm nào niggaz nghĩ rằng họ không cần một kế hoạch
Vì nếu bạn không có kế hoạch thì
Hãy cho tôi biết những gì bạn có
Chương trình làm giàu nhanh cũ
Hoặc bắt mông cô Broc
Niggaz được ra khỏi địa phương
Dyin 'over nothin'
Đó là phù thủy ghetto với một lọ thuốc khác Hickory
Tinh ranh
Thuyết minh
Thủ thuật
Povorty
Sai lầm
Xin lỗi Homocide
Đối thủ
Lỗi trộm cắp Garnd
Luyện ngục
Phẫu thuật khẩn cấp
A.P.B. Họ đang tìm kiếm một G
Bạn đã chạy qua một lĩnh vực
Nhảy qua một hàng rào
Và trèo lên một cái cây
9-1-1
Họ đến đây vì anh ấy
Nigga wit 'một khẩu súng
Bây giờ ass của bạn đã xong
Không có nơi nào để ẩn
Không có nơi nào để chạy
Vì ánh sáng của máy bay trực thăng sáng như mặt trời ...

Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Sáng như mặt trời
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Sáng như mặt trời

Có vẻ như ngày nay
Chỉ để có được sự tôn trọng
Ya gots để cuộn một Lex và thu thập kiểm tra chất béo
Hoặc đến một góc trên 3 Hobbit
Chặn đường phố
Flossin 'trở lại trên chìa khóa của bạn
Một 'mọi người đang nói' bạn là người đàn ông Không bao giờ phá vỡ
Một 'cao tắt mà khói thuốc cũ
Sippin 'ở chỗ
Rollin 'trong chiếc ragtop Chevy '63
Các p.i.m.p.
Trên đầu trò chơi
Nhưng bây giờ bạn đã đặt ra
'Vì gak weed o' yay là trò chơi trên não của bạn
Bạn đang tìm cách thoát ra
Trước khi trò chơi của bạn diễn ra
Vì một khi bạn chơi hết
Ya mất tất cả ya 'kriz ra
Một đêm khuya, bạn đã lăn xuống khối
Với một nửa lít yat và đá hai mươi đô la
Một lần đứng sau bạn và họ bảo bạn dừng lại
Nhưng bạn vẫn tiếp tục vì bạn nói rằng bạn đã không phá vỡ
Ra như mút
Bạn câm mothafucka
Bây giờ cuộc rượt đuổi đã diễn ra Một 'ở đây đi bài hát
Làm thế quái nào bạn nghĩ rằng bạn có thể chạy
Khi ánh sáng trực thăng sáng như mặt trời

Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Sáng như mặt trời
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Sáng như mặt trời

Khóa máy kể từ '80 tình huống số ba, một
Nigga được phát hành từ sám hối
Cá mập nhận ra
Một 'trực quan hóa
Đừng ngạc nhiên
Ya betta nhận ra
Họ phải lên kế hoạch cho 'ass của bạn, một
Lồng cho mặt nạ, vì vậy
Nếu bạn đang lăn lộn ya thì ya betta có một cú đâm
Phát hiện trong whoopty của bạn
Một 'biết ai vô dụng
Khi ai hoàn thành công việc cho bạn, hãy xem
Anh ta không biết trò chơi mới
Bởi vì trò chơi mới không phải là trò chơi thực sự
Chà, anh ấy nhanh chóng bắt cô ấy
Becuz trò chơi cũ đang chạy Chín là eo của anh ấy
Đó là vị trí trò chơi mới, vì
Nếu bạn không bị nóng thì bạn có thể bị hút thuốc
Anh đang đi xuống phố
Mindin 'doanh nghiệp của mình
Rất vui được tự do
Và chúng ta thấy gì?
Từ góc nhà mình
Đây là một lần
Vì vậy, anh ấy đã lao vào
Giống như họ đốt cháy mông anh ấy
Vì anh ta bị bắt
Đó là số ba
Một 'đây có thể là ngày cuối cùng của anh ấy trên đường phố
Tôi cá là lần sau bạn sẽ nghe khi tôi nói với con trai mình
Đèn máy bay trực thăng sáng như mặt trời

Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Sáng như mặt trời
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Shinin 'xuống tôi
Sáng như mặt trời


Video clip ca nhạc Coolio - Bright as the Sun xem trực tuyến  • Coolio - Bright as the Sun

Những bài hát được ưa chuộng Coolio