FLOWLEZ
Fascinating Aïda - Back In The Saddle (2016)
bài hát

Cheap Flights

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Fascinating Aïda - Cheap Flights Trực tuyến


  • Fascinating Aïda - Cheap Flights


Lời bài hát Fascinating Aïda - Cheap Flights


Dillie
We received an invitation in the post one Monday morn'
To attend our cousin's wedding in the town where we were born
The do was back in Kerry; so wishing to be frugal
We trawled the 'net to find some decent travel deals on Google

Cheap flights, cheap flights, cheap as they can be
Bedad we found an airline selling flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai)

Well we clicked on to the website and were mightily surprised
To find the actual cost wasn't quite as advertised
We'd forgotten airport taxes, had also to be billed
But a bargain is a bargain and begorrah we were thrilled

Cheap flights, cheap flights, Stansted to Tralee
It isn't every airline offers flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (x3))

Liza
After studying the website we decided it was best
To pay priority boarding so that we'd sit three abreast
(Three abreast, that's the best)
And of course we'd all have luggage, so that's an extra cost
And then we paid insurance in case our cases might get lost

Our cheap flights, cheap flights, it's obvious to see
There must be extra charges when the flights are 50p
(Minya, minya, minya, key change)

Dillie
At last the flight was booked, with all of the additions
We'd read the reams of smallprint, of terms and conditions
And then picked up the charge for using VISA which was drastic
'Cause how the feck are you supposed to pay if not with fecking plastic?

Cheap flights, cheap flights, we paid the fecking fee
Because by now we were committed to the flights for 50p
(Diddly aiden daidin daidin dai (3))
(Someone's being diddled and it's us, so it is)

(*Ochone, ochone, ah...)
Now I don't know if you've tried locatin' Stansted on a map
But checking in at 5am is a fecking load of crap
Yis're banjaxed if you try to catch a train or underground
So a taxi to the arse in the world was more than 100 pounds

Cheap flights, cheap flights, we should have gone by sea
There's no such fecking thing as a fecking flight for 50p
(Feckity feckity feckity feckity feck, feck, feck (x2))

Then at last we reached the airport where we had to pay a fine
The fecking feckers charged us 'cause we hadn't checked in online
And finally aboard the flight there's an extra class of tax
'Cause the fecking fecking feckers fecking charge to use the jacks

Cheap flights, cheap flights, I think you must agree
That only fecking gobshites think there's flights for 50p
(Feck, shite, feck, shite, feck, shite, arse)
(Feck, shite, shite, feck, feck, shite, arse)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feck)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckty Feck)
(Feck the shagging "cheap flights" bastards)
(Feck the shagging, feck the shagging, feck the shagging bastards)

Sad verse
Well finally we landed and tried to shuffle up the aisle
But the steward sent us down to the back with never a hint of a smile
And as we heard his annoucement our hearts gave a terrible thump
If you haven't prepaid to use the steps you'll have to feckin jump

Cheap flights, cheap flights you're harking on to me
You're an eejit (idiot) if you think a fecking flight is 50p
FECK

Dịch bài hát Fascinating Aïda - Cheap Flights sang tiếng việt


Dillie
Chúng tôi đã nhận được lời mời trong bài đăng vào sáng thứ Hai '
Để tham dự đám cưới của anh em họ của chúng tôi tại thị trấn nơi chúng tôi được sinh ra
Việc đã trở lại ở Kerry; rất muốn được thanh đạm
Chúng tôi đã truy tìm 'mạng để tìm một số giao dịch du lịch phong nha trên Google

Chuyến bay giá rẻ, chuyến bay giá rẻ, giá rẻ như họ có thể
Bedad chúng tôi tìm thấy một hãng hàng không bán các chuyến bay trong 50p
(Daidly Aiden daidin daidin dai)

Vâng, chúng tôi đã nhấp vào trang web và rất ngạc nhiên
Để tìm chi phí thực tế không hoàn toàn như quảng cáo
Chúng tôi đã quên thuế sân bay, cũng phải được lập hóa đơn
Nhưng một món hời là một món hời và begorrah chúng tôi đã rất vui mừng

Chuyến bay giá rẻ, chuyến bay giá rẻ, Stansted đến Tralee
Không phải hãng hàng không nào cũng cung cấp các chuyến bay trong 50p
(Daidly Aiden daidin daidin dai (x3))

Liza
Sau khi nghiên cứu trang web, chúng tôi quyết định nó là tốt nhất
Để trả tiền lên máy bay ưu tiên để chúng tôi ngồi ba bên
(Ba ngang nhau, đó là tốt nhất)
Và tất nhiên tất cả chúng ta đều có hành lý, vì vậy đó là một chi phí phụ
Và sau đó chúng tôi đã thanh toán bảo hiểm trong trường hợp các trường hợp của chúng tôi có thể bị mất

Các chuyến bay giá rẻ của chúng tôi, các chuyến bay giá rẻ, thật rõ ràng để xem
Phải có phụ phí khi các chuyến bay là 50p
(Minya, minya, minya, thay đổi chính)

Dillie
Cuối cùng, chuyến bay đã được đặt, với tất cả các bổ sung
Chúng tôi đã đọc các dòng chữ nhỏ, các điều khoản và điều kiện
Và sau đó chọn khoản phí sử dụng VISA rất quyết liệt
Ause Nguyên nhân khiến bạn phải trả tiền như thế nào nếu không bằng nhựa giả?

Chuyến bay giá rẻ, chuyến bay giá rẻ, chúng tôi đã trả phí fecking
Bởi vì bây giờ chúng tôi đã cam kết các chuyến bay trong 50p
(Daidly Aiden daidin daidin dai (3))
(Ai đó đã được giải quyết và đó là chúng tôi, vì vậy nó là)

(* Ochone, ochone, ah ...)
Bây giờ tôi không biết nếu bạn đã thử locatin 'Stansted trên bản đồ
Nhưng kiểm tra lúc 5 giờ sáng là một đống rác rưởi
Bạn sẽ bị cấm nếu bạn cố bắt tàu hoặc ngầm
Vì vậy, một chiếc taxi đến mông trên thế giới là hơn 100 pounds

Chuyến bay giá rẻ, chuyến bay giá rẻ, đáng lẽ chúng ta phải đi bằng đường biển
Không có thứ gì đáng sợ như một chuyến bay đáng sợ trong 50p
(Feckity feckity feckity feckity feck, feck, feck (x2))

Sau đó, cuối cùng chúng tôi đã đến sân bay nơi chúng tôi phải trả tiền phạt
Các feckers fecking tính phí cho chúng tôi vì chúng tôi đã không kiểm tra trực tuyến
Và cuối cùng trên chuyến bay có thêm một loại thuế
'Nguyên nhân khiến fecking fecking fecking fecking tính phí để sử dụng jack cắm

Chuyến bay giá rẻ, chuyến bay giá rẻ, tôi nghĩ bạn phải đồng ý
Điều đó chỉ khiến những con yêu tinh nghĩ rằng có những chuyến bay trong 50p
(Feck, shite, feck, shite, feck, shite, ass)
(Feck, shite, shite, feck, feck, shite, ass)
(Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity) (Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity Feckity)
(Xác định những kẻ khốn "chuyến bay giá rẻ" xấu hổ)
(Feck the shagging, feck the shagging, feck the shagging bastards)

Câu thơ buồn
Cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh và cố gắng xáo trộn lối đi
Nhưng người quản lý gửi chúng tôi xuống phía sau mà không bao giờ có một nụ cười Và khi chúng tôi nghe thấy sự thông báo của anh ấy, trái tim của chúng tôi đã đập mạnh Nếu bạn chưa trả trước để sử dụng các bước, bạn sẽ phải tìm cách nhảy

Chuyến bay giá rẻ, chuyến bay giá rẻ bạn đang theo đuổi tôi
Bạn là một eejit (đồ ngốc) nếu bạn nghĩ chuyến bay đang bay là 50p
KIẾM


Video clip ca nhạc Fascinating Aïda - Cheap Flights xem trực tuyến  • Fascinating Aïda - Cheap Flights

Những bài hát được ưa chuộng Fascinating Aïda