FLOWLEZ
Taking Back Sunday - Taking Back Sunday (2011)
bài hát

Faith (When I Let You Down)

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Taking Back Sunday - Faith (When I Let You Down) Trực tuyến


  • Taking Back Sunday - Faith (When I Let You Down)


Lời bài hát Taking Back Sunday - Faith (When I Let You Down)


You might lose your faith in science.
You might lose faith in wealth.
You might lose your faith in Jesus,
Or lose faith in yourself.

But, when I let you down,
Look past your doubt.
Just, please, please,
Don't lose your faith in me.

You could lose faith in music,
Or lose faith in your friends.
You could lose your faith in breathing,
Feel trapped in your own skin.

Oh, but I'll be right there beside you,
When the walls are caving in.
Oh, I'm not going anywhere.
But, when I let you down,
Look past your doubt.
Just please, please,
Don't lose your faith in me.
Please don't lose your faith in me.

Oh, Oh, oh...
I'm not going anywhere. [3x]

But, when I let you down,
Look past your doubt.
Just please, please,
Don't lose your faith in me.
Please don't lose your faith in me.

I'm not going anywhere.

Dịch bài hát Taking Back Sunday - Faith (When I Let You Down) sang tiếng việt


Bạn có thể mất niềm tin vào khoa học.
Bạn có thể mất niềm tin vào sự giàu có.
Bạn có thể mất niềm tin vào Chúa Giêsu,
Hoặc mất niềm tin vào bản thân.

Nhưng, khi tôi làm bạn thất vọng,
Nhìn qua nghi ngờ của bạn.
Chỉ, làm ơn, làm ơn,
Đừng mất niềm tin vào tôi.

Bạn có thể mất niềm tin vào âm nhạc,
Hoặc mất niềm tin vào bạn bè.
Bạn có thể mất niềm tin vào hơi thở,
Cảm thấy bị mắc kẹt trong làn da của chính bạn.

Ồ, nhưng tôi sẽ ở ngay bên cạnh bạn,
Khi các bức tường đang hang động.
Ồ, tôi sẽ không đi đâu cả.
Nhưng, khi tôi làm bạn thất vọng,
Nhìn qua nghi ngờ của bạn.
Xin vui lòng, xin vui lòng,
Đừng mất niềm tin vào tôi.
Xin đừng mất niềm tin vào tôi.

Ồ, ồ, ồ ... Tôi chẳng đi đâu cả. [3x]
Nhưng, khi tôi làm bạn thất vọng,
Nhìn qua nghi ngờ của bạn.
Xin vui lòng, xin vui lòng,
Đừng mất niềm tin vào tôi.
Xin đừng mất niềm tin vào tôi.

Tôi chẳng đi đâu cả.


Video clip ca nhạc Taking Back Sunday - Faith (When I Let You Down) xem trực tuyến  • Taking Back Sunday - Faith (When I Let You Down)

Những bài hát được ưa chuộng Taking Back Sunday