FLOWLEZ
J Church - Nostalgic For Nothing (1995)
bài hát

Hypothesis

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát J Church - Hypothesis Trực tuyến


  • J Church - Hypothesis


Lời bài hát J Church - Hypothesis


You say you're going up to higher ground,
You say you're going up to higher ground,
To higher ground
I don't think your hypothesis is very sound,
I don't think your hypothesis is very sound,
Is very sound

You don't mind the nails in your hands,
I prefer the needles in my back,
In my back

If I could just make one suggestion,
Perhaps start with experimentation,
With experimentation

Dịch bài hát J Church - Hypothesis sang tiếng việt


Bạn nói rằng bạn đang đi lên vùng đất cao hơn,
Bạn nói rằng bạn đang đi lên vùng đất cao hơn,
Để đất cao hơn
Tôi không nghĩ rằng giả thuyết của bạn rất hay,
Tôi không nghĩ rằng giả thuyết của bạn rất hay,
Rất âm thanh

Bạn đừng bận tâm đến móng tay trong tay,
Tôi thích kim tiêm ở lưng,
Sau lưng tôi

Nếu tôi chỉ có thể đưa ra một đề nghị,
Có lẽ bắt đầu bằng thử nghiệm,
Với thử nghiệm


Video clip ca nhạc J Church - Hypothesis xem trực tuyến  • J Church - Hypothesis

Những bài hát được ưa chuộng J Church