FLOWLEZ
Syria - Non È Peccato (2005)
bài hát

LEquilibrio

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Syria - LEquilibrio Trực tuyến


  • Syria - LEquilibrio


Lời bài hát Syria - LEquilibrio


Io cerco l'equilibrio,
Perché la mia realtà,
È fatta solamente di illusioni,
E sottili crudeltà.
Io cerco l'equilibrio,
Come tu non sai.
In fondo a quei pensieri,
Che tu non diresti mai.
E vorrei camminare sul filo come gli acrobati,
E poi diventare la stella sospesa nel vuoti.
Perché finisce sempre tutto in un istante,
E certe volte non ricordo niente.
Perché la vita è un mare con le onde,
È la strada per andare giù.
Io cerco l'equilibrio,
E penso all'armonia,
Tra quello che ho temuto,
E quello che è andato via.
E vorrei liberarmi nell'aria,
Come un aliante,
Che può diventare la stella sospesa nel vuoto.
Perché finisce sempre tutto in un istante,
E certe volte non ricordo niente.
Perché la vita è un mare con le onde,
Ne basta una per andare in fondo.
Perché non puoi restare senza fare niente,
Ad aspettare qualche cosa che non c'è.
Perché la vita è già nella mia mente.
Perché respiro e provo a scendere.
È l'equilibrio della mia mente.
È l'equilibrio della mia mente.
Perché finisce sempre tutto in un istante,
E certe volte non ricordo niente.
Perché la vita è un mare con le onde,
Ne basta una per andare in fondo.
Perché non puoi restare senza fare niente,
Ad aspettare qualche cosa che non c'è.
Perché la vita è già nella mia mente.
Perché respiro e provo a scendere.
È l'equilibrio della mia mante.

Dịch bài hát Syria - LEquilibrio sang tiếng việt


Tôi đang tìm kiếm sự cân bằng,
Bởi vì thực tế của tôi,
Nó chỉ được tạo thành từ những ảo ảnh,
Và sự tàn ác tinh vi.
Tôi đang tìm kiếm sự cân bằng,
Như bạn không biết.
Ở dưới cùng của những suy nghĩ,
Điều đó bạn sẽ không bao giờ nói.
Và tôi muốn đi trên dây như nhào lộn,
Và sau đó trở thành ngôi sao lơ lửng trong các khoảng trống.
Bởi vì mọi thứ luôn kết thúc ngay lập tức,
Và đôi khi tôi không nhớ gì cả.
Bởi vì cuộc sống là một biển với sóng,
Đó là cách để đi xuống.
Tôi đang tìm kiếm sự cân bằng,
Và tôi nghĩ về sự hài hòa,
Trong số những gì tôi sợ,
Và những gì đã biến mất.
Và tôi muốn thoát ra trong không khí,
Giống như tàu lượn,
Mà có thể trở thành ngôi sao lơ lửng trong không gian.
Bởi vì mọi thứ luôn kết thúc ngay lập tức,
Và đôi khi tôi không nhớ gì cả.
Bởi vì cuộc sống là một biển với sóng,
Một là đủ để đi đến dưới cùng.
Bởi vì bạn không thể ở lại mà không làm gì cả,
Chờ đợi một cái gì đó không có.
Bởi vì cuộc sống đã sẵn sàng trong tâm trí tôi.
Bởi vì tôi thở và tôi cố gắng đi xuống.
Đó là sự cân bằng trong tâm trí của tôi.
Đó là sự cân bằng trong tâm trí của tôi.
Bởi vì mọi thứ luôn kết thúc ngay lập tức,
Và đôi khi tôi không nhớ gì cả.
Bởi vì cuộc sống là một biển với sóng,
Một là đủ để đi đến dưới cùng.
Bởi vì bạn không thể ở lại mà không làm gì cả,
Chờ đợi một cái gì đó không có.
Bởi vì cuộc sống đã sẵn sàng trong tâm trí tôi.
Bởi vì tôi thở và tôi cố gắng đi xuống.
Đó là sự cân bằng của tia manta của tôi.


Video clip ca nhạc Syria - LEquilibrio xem trực tuyến  • Syria - LEquilibrio

Những bài hát được ưa chuộng Syria