FLOWLEZ
Jason Isbell - Here We Rest (2011)
bài hát

Save It For Sunday

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Jason Isbell - Save It For Sunday Trực tuyến


  • Jason Isbell - Save It For Sunday


Lời bài hát Jason Isbell - Save It For Sunday


She loves me, she loves me not.
I don't bring it up 'cause she's all I've got.
I don't ever ask why she's around.
I just reach for the stars with my feet on the ground.
My feet on the ground.

A dog-eared page, a book I've read
So many times it's all there in my head.
I watch every word reflect in her eyeglasses.
I know when she'll laugh and I know when she'll cry.
I know when she'll cry.

Save it for Sunday.
Save it for the choir and everyone.
Save it for Sunday
We got cares of our own.

On this side of town, you can't walk alone
A girl like yourself probably wind up gone.
There's talk about work. Gonna open a bar.
With 85 bouncers and one lonely star. One lonely star.

Save it for Sunday.
Save it for the choir and everyone.
Save it for Sunday
We got cares of our own.

Dịch bài hát Jason Isbell - Save It For Sunday sang tiếng việt


Cô ấy yêu tôi, cô ấy yêu tôi không.
Tôi không đưa nó lên vì cô ấy là tất cả những gì tôi có.
Tôi không bao giờ hỏi tại sao cô ấy ở đây.
Tôi chỉ với tới những vì sao bằng đôi chân trên mặt đất.
Chân tôi nằm trên mặt đất.

Một trang tai chó, một cuốn sách tôi đã đọc
Rất nhiều lần nó ở trong đầu tôi.
Tôi xem từng từ phản chiếu trong kính mắt của cô ấy.
Tôi biết khi nào cô ấy sẽ cười và tôi biết khi nào cô ấy sẽ khóc.
Tôi biết khi nào cô ấy sẽ khóc.

Lưu nó vào Chủ nhật.
Lưu nó cho dàn hợp xướng và mọi người.
Lưu nó vào Chủ nhật
Chúng tôi quan tâm đến chính mình.

Ở bên này của thị trấn, bạn không thể đi bộ một mình
Một cô gái như chính mình có lẽ đã biến mất.
Có nói về công việc. Gonna mở một quán bar.
Với 85 bouncers và một ngôi sao cô đơn. Một ngôi sao cô đơn.

Lưu nó vào Chủ nhật.
Lưu nó cho dàn hợp xướng và mọi người.
Lưu nó vào Chủ nhật
Chúng tôi có sự quan tâm của riêng chúng tôi.


Video clip ca nhạc Jason Isbell - Save It For Sunday xem trực tuyến  • Jason Isbell - Save It For Sunday

Những bài hát được ưa chuộng Jason Isbell