FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
bài hát

Shoshanim Atzuvot

album
nhạc sĩ
thể loại
năm


Nghe bài hát The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot Trực tuyến


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Lời bài hát The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Dịch bài hát The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot sang tiếng việt


Sham baharim sheme'al haq'far Shelanu
Yesh sham gan Shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likefar Shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far Shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Thanh kiếm Velibi ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, Dramu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, Dramu lo po


Video clip ca nhạc The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot xem trực tuyến  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Những bài hát được ưa chuộng The Idan Raichel Project