FLOWLEZ
Coolio - Gangsta's Paradise (1995)
bài hát

Too Hot

đặc trưng
album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Coolio - Too Hot Trực tuyến


  • Coolio - Too Hot


Lời bài hát Coolio - Too Hot


Everybody listen up 'cause I'm about to get my speak on
Fools be trippin' when it's time to get their freak on
Runnin' round town, puttin' it down without no protection
For they erection
When it's time for selection, what's your direction
Before you make a choice, you betta do some inspection
If you don't know my aim and don't know my game, then
Let me explain now
Iesha slept wit Mark and Mark slept wit Tina
And Tina slept wit Javier the first time he seen her
Javier slept wit Lupe and Lupe slept with Rob
'Cause he was rollin' on beads and had a good ass job
Rob slept wit Lisa who slept wit Steve, and
Steve was positive H.I.V.
What started off as a plan ended up in the plot
Ya betta cool ya ass off 'cause it's too damn hot

Oh-oh it's too hot (too hot) too hot, lady (too hot)
Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot (too hot) too hot, homie (too hot)
Gotta make some sense from this mess that we made

You're doin' everything momma told you not to do
Now you're tryin' to walk away cause you know it's true
Your sister can't explain, and your brother's ashamed
To admit you both have the same last name
I don't have to ask you where you've been
Cause the matches in your purse say Holiday Inn
"A mind is a terrible thing to waste," that was the slogan
But now it's '95, and it's "Don't forget the Trojan"
Explained it to her momma, before somebody get her
Gotta hip her to the game of those smooth talkin' niggaz
Love is the word seldom meant, but often heard
Latex, safe sex, you better learn
Or get hip to the facts before you react, or
End up in a box on your back
Sometimes you ask for what you want and get what you got
Don't get caught up in the plot, it's too damn hot

Oh-oh it's too hot (too hot) too hot, lady (too hot)
Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot (too hot) too hot, homie (too hot)
Gotta make some sense from this mess that we made

Another day in the city and, oh, what a pity
Even though we did our duty, things are still lookin' shitty
Everybody in the pack stacked, tryin' to make some scratch
Walkin' in the rain, but they ain't got no hat
Understand how we livin' in the '90's, loc
Nuclear waste, cannibalism, and pistol smoke
Sex, lies, videotape and rape
Just a little bump-n-grind can seal your fate
We need to do something drastic, shit is gettin' tragic
And if you don't believe me, then go ask Magic
Everybody and they momma preachin' abstinence, these
Kids ain't checkin' for absti-shit
So put a condom in they hand and hope it don't bust
Another victim of the lust, in God we trust
What started off as a plan ended up in the plot
Water can't cool it off 'cause it's too damn hot

Oh-oh it's too hot (too hot) too hot, lady (too hot)
Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot (too hot) too hot, homie (too hot)
Gotta make some sense from this mess that we made

(Listen to Coolio) It's too hot (too hot) too hot, lady
(This message comes from Coolio) Gotta run for shelter, gotta run for shade
(Listen to Coolio) It's too hot (too hot) too hot, homie
(This message comes from Coolio) Gotta make some sense from this mess that we made

(Listen to Coolio) It's too hot (too hot) too hot, lady
(This message comes from Coolio) Gotta run for shelter, gotta run for shade
It's too hot
Yeah, that it, J.T., that's how we do it right there

Dịch bài hát Coolio - Too Hot sang tiếng việt


Mọi người hãy lắng nghe vì tôi chuẩn bị lên tiếng về
Những kẻ ngốc sẽ trippin 'khi đến lúc để có được sự kỳ dị của họ trên
Chạy đi vòng quanh thị trấn, hạ gục nó mà không cần bảo vệ
Cho họ cương cứng
Khi đến lúc lựa chọn, hướng đi của bạn là gì
Trước khi bạn đưa ra lựa chọn, bạn hãy thực hiện một số kiểm tra
Nếu bạn không biết mục tiêu của tôi và không biết trò chơi của tôi, thì
Hãy để tôi giải thích ngay bây giờ
Iesha đã ngủ dí dỏm Mark và Mark đã ngủ dí dỏm Tina
Và Tina đã ngủ một cách dí dỏm trong lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy
Javier đã ngủ với Lupe và Lupe ngủ với Rob
'Vì anh ấy đã lăn lộn' trên chuỗi hạt và có một công việc tốt Rob đã ngủ với Lisa, người đã ngủ với Steve, và
Steve đã tích cực H.I.V.
Điều bắt đầu khi một kế hoạch kết thúc trong cốt truyện
Ya betta cool ya ass off 'vì nó quá nóng

Ôi trời quá nóng (quá nóng) quá nóng, quý cô (quá nóng)
Phải chạy trốn, phải chạy trong bóng râm
Trời quá nóng (quá nóng) quá nóng, homie (quá nóng)
Phải có ý nghĩa từ mớ hỗn độn này mà chúng tôi đã tạo ra

Bạn đang làm mọi thứ mẹ tôi bảo bạn đừng làm
Bây giờ bạn đang cố gắng bỏ đi vì bạn biết đó là sự thật
Em gái của bạn không thể giải thích, và anh trai của bạn xấu hổ
Để thừa nhận cả hai bạn có cùng họ
Tôi không phải hỏi bạn đã ở đâu
Nguyên nhân các trận đấu trong ví của bạn nói Holiday Inn
"Một tâm trí là một điều khủng khiếp để lãng phí", đó là khẩu hiệu
Nhưng bây giờ là 95, và đó là "Đừng quên Trojan"
Giải thích cho mẹ của cô ấy, trước khi ai đó có được cô ấy
Hãy đưa cô ấy đến với trò chơi của những người nói chuyện suôn sẻ
Tình yêu là từ hiếm khi có nghĩa, nhưng thường được nghe
Mủ cao su, quan hệ tình dục an toàn, bạn nên học hỏi
Hoặc tìm hiểu sự thật trước khi bạn phản ứng, hoặc
Kết thúc trong một hộp trên lưng của bạn
Đôi khi bạn hỏi về những gì bạn muốn và nhận được những gì bạn có
Đừng để bị cuốn vào cốt truyện, nó quá nóng

Ôi trời quá nóng (quá nóng) quá nóng, quý cô (quá nóng)
Phải chạy trốn, phải chạy trong bóng râm
Trời quá nóng (quá nóng) quá nóng, homie (quá nóng)
Phải có ý nghĩa từ mớ hỗn độn này mà chúng tôi đã tạo ra

Một ngày khác trong thành phố và, thật đáng tiếc
Mặc dù chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ của mình, mọi thứ vẫn có vẻ tồi tệ
Mọi người trong gói xếp chồng lên nhau, cố gắng tạo ra một số vết xước
Đi bộ dưới mưa, nhưng họ không có mũ
Hiểu cách chúng tôi sống trong 'thập niên 90', địa phương
Chất thải hạt nhân, ăn thịt người và khói súng lục
Tình dục, dối trá, băng video và hiếp dâm
Chỉ cần một chút va chạm có thể phong ấn số phận của bạn
Chúng ta cần phải làm một cái gì đó quyết liệt, shit là bi thảm
Và nếu bạn không tin tôi, thì hãy hỏi Magic
Mọi người và họ đều giảng về sự kiêng khem, những
Trẻ em không được kiểm tra absti-shit
Vì vậy, đặt bao cao su trong tay họ và hy vọng nó không bị vỡ
Một nạn nhân khác của ham muốn, trong Chúa, chúng tôi tin tưởng
Điều bắt đầu khi một kế hoạch kết thúc trong cốt truyện
Nước không thể làm mát nó vì nó quá nóng

Ôi trời quá nóng (quá nóng) quá nóng, quý cô (quá nóng)
Phải chạy trốn, phải chạy trong bóng râm
Trời quá nóng (quá nóng) quá nóng, homie (quá nóng)
Phải có ý nghĩa từ mớ hỗn độn này mà chúng tôi đã tạo ra

(Nghe Coolio) Quá nóng (quá nóng) quá nóng, quý cô
(Thông báo này đến từ Coolio) Phải chạy trốn, phải chạy trong bóng râm
(Nghe Coolio) Quá nóng (quá nóng) quá nóng, homie
(Thông báo này đến từ Coolio) Phải hiểu ý nghĩa từ mớ hỗn độn này mà chúng tôi đã tạo ra

(Nghe Coolio) Quá nóng (quá nóng) quá nóng, quý cô
(Thông báo này đến từ Coolio) Phải chạy trốn, phải chạy trong bóng râm
Trời nóng quá Vâng, đó là, J.T., đó là cách chúng tôi làm điều đó ngay tại đó


Video clip ca nhạc Coolio - Too Hot xem trực tuyến  • Coolio - Too Hot

Những bài hát được ưa chuộng Coolio