FLOWLEZ
The Vibrators - V2 (1978)
bài hát

Troops Of Tomorrow

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát The Vibrators - Troops Of Tomorrow Trực tuyến


  • The Vibrators - Troops Of Tomorrow


Lời bài hát The Vibrators - Troops Of Tomorrow


We're troops of tomorrow,
We're hangin' round today.
We're playin' tough music,
'Cause it's hard times honey.

We need a new solution,
We want it quick.
We're gettin' frustrated,
It's makin' us sick.

We ain't got a bright future,
We bought it on the never-never.
Don't wanna be city prisoners,
We ain't gonna live forever.

We gotta stop that dreamin',
We gotta pick up that gun.
I said we're troops of tomorrow,
We got a new vision.

We're troops of tomorrow (x4)

Left right, left right, etc.

Dịch bài hát The Vibrators - Troops Of Tomorrow sang tiếng việt


Chúng ta là quân đội của ngày mai,
Hôm nay chúng ta sẽ tham gia.
Chúng tôi đang chơi nhạc khó,
Vì nó khó khăn lắm em yêu.

Chúng tôi cần một giải pháp mới,
Chúng tôi muốn nó nhanh chóng.
Chúng tôi đang thất vọng,
Đó là chúng ta bị bệnh.

Chúng ta không có một tương lai tươi sáng,
Chúng tôi đã mua nó vào ngày không bao giờ.
Đừng muốn là tù nhân thành phố,
Chúng ta sẽ không sống mãi mãi.

Chúng ta phải dừng giấc mơ đó lại,
Chúng ta phải nhặt khẩu súng đó.
Tôi đã nói chúng ta là quân đội của ngày mai,
Chúng tôi có một tầm nhìn mới.

Chúng ta là quân đội của ngày mai (x4)

Trái phải, trái phải, v.v.


Video clip ca nhạc The Vibrators - Troops Of Tomorrow xem trực tuyến  • The Vibrators - Troops Of Tomorrow

Những bài hát được ưa chuộng The Vibrators