FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
bài hát

Yesh Bi Od Ko'Ach

album
nhạc sĩ
thể loại
năm


Nghe bài hát The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach Trực tuyến


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Lời bài hát The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Dịch bài hát The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach sang tiếng việt


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Xe tay ga Vehalev
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Video clip ca nhạc The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach xem trực tuyến  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Những bài hát được ưa chuộng The Idan Raichel Project