FLOWLEZ
Igorrr - Nostril (2010)
歌曲

Pavor Nocturnus

專輯
音樂家
體裁


聽這首歌 Igorrr - Pavor Nocturnus 線上


  • Igorrr - Pavor Nocturnus


歌曲歌詞 Igorrr - Pavor Nocturnus


Dörï vürtï
Sörï
Dörï vürtï
Dörï rï undörï rï üntö

Üntö dï tör
Dörï
Tö ä rï
Tör ä rïündä
Yä ündï
Dä rïündï
Dä rïündä
Dä rïündä
Yä ündä
Ya ündä
Yä ündä
Yä ündä

Rï s tï pï vün rün tö
Rï s tï bï rï
Ündätä
Tör vï cün


Ürï üntï
Üntï lïvïr
Ürï ülï
Ürï üntï
Üntï dïvïr
Ürï ülï
Ü lä

歌曲翻譯 Igorrr - Pavor Nocturnus 變成中文


Dörïvürtï
瑟里
Dörïvürtï
Dörïrïundörïrïüntö

Üntödøtör
Dörï
泰里(Tïrï)
Törärïündä
Yäündï
Därïündï
达里因达
达里因达
Yäündä
Yaündä
Yäündä
Yäündä

干净舒适。
很棒的清洁 Ündätä
了解更多 耶


rïüntï

ntïlïvïr
Ürüülï

rïüntï

ntïdï

Ürüülï
Ülä


音樂視頻剪輯 Igorrr - Pavor Nocturnus 在線觀看  • Igorrr - Pavor Nocturnus

流行歌曲 Igorrr